Criteris de correcció ortogràfica a 2n d’ESO

Faltes d'ortografiaLLENGUA CATALANA I LITERATURA

CRITERIS DE CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA

Aquí tens els criteris mínims que aplicarà el Departament a l’hora de valorar la correcció ortogràfica. Es tracta de tenir en compte especialment un grup d’errors estipulats i que has de procurar evitar.

Com veuràs, distingirem un primer grup amb una penalització de – 1 punt ja que es tracten de faltes molt greus. La resta de faltes descomptaran 0,5 punts per cada error. Òbviament, si una falta es repeteix només comptarà una vegada.

REPASSAR EL QUE ESCRIUS ÉS LA MILLOR OPCIÓ PER CREAR TEXTOS LLEGIBLES, CORRECTES I POLITS. QUI HO FA, S’EVITA MOLTES BADADES.


ERRADES QUE DESCOMPTEN UN PUNT (1)

  1. Nom personal mal escrit.

  2. Conjunció y.

  3. Plural en – as.

  4. Grafies ñ i ch.

  5. Apostrofar la partícula que.

  6. Usar la b en les desinències verbals – ava, -aves, -ava,

    – àvem, àveu, aven

7. Em seguit de participi: hem cantat, hem rigut,…

8. Ús incorrecte de la ç i la c.

ERRADES QUE REBAIXEN MIG PUNT (0,5)

9.No apostrofar d’ davant mots en vocal (excepte en cas de les contraccions del i dels)

10. Normalment, els femenins acaben en -a i els masculins en -e (tret de casos excepcionals)

11. Infinitius acabats en – à, -è i – í.

12. Ús de les desinències – as, – an: tu cantes, ells canten.

13. La manca d’accentuació de les formes verbals és i són.

14. No distinció entre ge/gue i gi/gui.

15. Ús de la ss en posició no intervocàlica: passa, comissió,…

16. Conjunció e i u: Maria i Isabel, tancat o obert.

17. No distinció entre per què? i perquè.

18. Les formes però i sinó sense accentuar.

19. Usar aquestes interferències lingüístiques:

Pués, hasta (luego), entonces, después, antes

Tenir que, hi ha que, enterar-se, apoiar, ocurrir, reflejar

20. Cada quatre accents oblidats o mal posats.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s