Com avaluarem a 2n d’ESO?

Imatge

En el món en què vivim, cada cop són més importants tant el domini de la llengua parlada com la capacitat de treball en grup. Si antigament aprendre una llengua tenia a veure sobretot amb exàmens i treballs escrits, avui es valora cada cop més la capacitat de parlar en públic, saber-se presentar davant altres i ser capaç d’argumentar en el si d’una empresa, un grup o comunitat. Altrament, amb l’avenç de les noves tecnologies de la comunicació i la globalització de la recerca, es fa més i més necessari aprendre a col·laborar en projectes amb altres col·legues i companys/es.

Per això, el departament de llengua catalana i literatura ha actualitzat els seus criteris de cualificació per a ESO. Així, per al curs 2015-2016 donarem importància singular a aquests aspectes. En concret, la nota d’avaluació es nodrirà dels següents blocs:

30% Projectes de treball de l’alumnat (part acadèmica, part comunicativa, presentació pública)

30% Expressió oral i escrita (exposicions i debats orals, exàmens, redaccions,…)

20% Lectures (incloent les fitxes literàries)

20% Actitud

Imatge

Pel que fa a actitud, és imprescindible una valoració positiva per aspirar a superar l’assignatura.

L’aplicació d’aquest barem serà flexible, buscant l’adaptació el més individualitzada possible per tal que l’alumnat amb menys competències pugui sortir-se’n i perquè l’alumnat més avançat pugui aspirar a nivells d’excel·lència.

Com avaluarem a 3r d’ESO?

avaluacio

D’acord amb el departament de Llengua Catalana i Literatura, enguany regiran els següents criteris de qualificació a l’ESO:

30% Projectes de treball de l’alumnat (part acadèmica, part comunicativa, presentació pública)

30% Expressió oral i escrita (exposicions i debats orals, exàmens, redaccions,…)

20% Lectures (incloent les fitxes literàries)

20% Actitud

Recordeu que, a l’ESO, l’avaluació és contínua i globalitzada i que, per tant, l’aprovació de la tercera avaluació equival a superar el curs sencer.

ok sign #2

Lectures de 3r d’ESO

blahculturalebooks

Com cada curs, aquest any llegirem, com a mínim, tres lectures. Hi trobareu estímuls variats, catalans i estrangers, moderns i clàssics, d’entreteniment i més filosòfics, la idea és gaudir del plaer de llegir. En principi, n’heu de triar una d’entre aquestes a cada avaluació:

lect3ESO


Si voleu apujar nota, podeu fer-ne més a cada avaluació. La lectura d’un llibre addicional us pot suposar pujar un punt en la nota global. Abans de posar-vos-hi, parleu amb el professor a fi que us poseu d’acord.

Recordeu que heu de presentar una fitxa literària [mireu el menú d’aquest blog] abans de dia 15 de novembre per poder fer l’examen oral i aprovar l’avaluació.

Per cert, si llegiu amb suport electrònic (kindle, readers, ipad, tauletes…), cada cop hi ha més títols en català accessibles digitalment.

 

 

 

 

Lectures de 2n d’ESO

blahculturalebooks

Com cada curs, aquest any llegirem, com a mínim, tres lectures. Hi trobareu estímuls variats, catalans i estrangers, moderns i clàssics, d’entreteniment i més filosòfics, la idea és gaudir del plaer de llegir. En principi, n’heu de triar una d’entre aquestes a cada avaluació:

lect2ESO


Si voleu apujar nota, podeu fer-ne més a cada avaluació. La lectura d’un llibre addicional us pot suposar pujar un punt en la nota global. Abans de posar-vos-hi, parleu amb el professor a fi que us poseu d’acord.

Recordeu que heu de presentar una fitxa literària [mireu el menú d’aquest blog] abans de dia 15 de novembre per poder fer l’examen oral i aprovar l’avaluació.

Per cert, si llegiu amb suport electrònic (kindle, readers, ipad, tauletes…), cada cop hi ha més títols en català accessibles digitalment.

 

 

 

 

PISA 2012: Balears, tercera per la cua en comprensió lectora

PISA 2012 Balears: comprensió lectora

Avui s’ha fet públic els resultats de l’informe PISA, el més prestigiós a nivell internacional sobre educació. Cada tres anys, s’hi mesuren, sobretot, tres àmbits: la competència matemàtica, la de ciències i la comprensió lectora. 

Dissortadament, com sempre, Balears ha tret resultats impropis d’una regió rica de la Unió Europea. És la quarta pitjor regió en matemàtiques, la segona pitjor en ciències i, quant a comprensió lectora, objecte de la nostra assignatura, som els tercers per la cua, només superats per Múrcia i Extremadura.

Si us fixeu en el quadre, tenim un 22% de l’alumnat de 15 anys que té un nivell baixíssim o precari de lectura (el doble que a Madrid, la comunitat autònoma espanyola amb millors resultats) i a penes un 4,3% d’alumns excel·lents o molt bons (la meitat que a la regió capitalina i que a la mitjana de l’OCDE). 

Com que és una qüestió per al futur del país, què creieu que es podria fer per millorar la competència lectora entre la gent jove? Què proposaríeu de cara a anys vinents? Gràcies per opinar!

Gràcies a la magnífica feina de l’INEE (Ministeri espanyol d’Educació), us en deixo un resum oficial tant a escala espanyola com internacional

Batxillerat: Criteris de qualificació

focus_on_learning_and_let_the_grades_take_ca_poster-rc23f9248966444049311fb2ab12fc9e5_osi_8byvr_512

D’acord amb el departament de Llengua Catalana i Literatura, enguany regiran els criteris següentsde qualificació a Batxillerat:

               * Els continguts (45%)

Examen escrit  [Equival al 25%]

        Comentaris de text  [10%]

        Lectures (ressenyes/fitxes literàries i prova oral) [10%]

                * Els procediments (40%)

                Treball de recerca col·lectiu

                 L’actitud, l’interès i els valors de l’assignatura (15%)

                   A partir del Portafolis digital individual de l’alumne/a

                   [Inclourà les rúbriques d’autoreflexió sobre la feina feta]

start-getting-good-grades