Com avaluarem a 2n d’ESO?

Imatge

En el món en què vivim, cada cop són més importants tant el domini de la llengua parlada com la capacitat de treball en grup. Si antigament aprendre una llengua tenia a veure sobretot amb exàmens i treballs escrits, avui es valora cada cop més la capacitat de parlar en públic, saber-se presentar davant altres i ser capaç d’argumentar en el si d’una empresa, un grup o comunitat. Altrament, amb l’avenç de les noves tecnologies de la comunicació i la globalització de la recerca, es fa més i més necessari aprendre a col·laborar en projectes amb altres col·legues i companys/es.

Per això, el departament de llengua catalana i literatura ha actualitzat els seus criteris de cualificació per a ESO. Així, per al curs 2015-2016 donarem importància singular a aquests aspectes. En concret, la nota d’avaluació es nodrirà dels següents blocs:

30% Projectes de treball de l’alumnat (part acadèmica, part comunicativa, presentació pública)

30% Expressió oral i escrita (exposicions i debats orals, exàmens, redaccions,…)

20% Lectures (incloent les fitxes literàries)

20% Actitud

Imatge

Pel que fa a actitud, és imprescindible una valoració positiva per aspirar a superar l’assignatura.

L’aplicació d’aquest barem serà flexible, buscant l’adaptació el més individualitzada possible per tal que l’alumnat amb menys competències pugui sortir-se’n i perquè l’alumnat més avançat pugui aspirar a nivells d’excel·lència.

Com avaluarem a 3r d’ESO?

avaluacio

D’acord amb el departament de Llengua Catalana i Literatura, enguany regiran els següents criteris de qualificació a l’ESO:

30% Projectes de treball de l’alumnat (part acadèmica, part comunicativa, presentació pública)

30% Expressió oral i escrita (exposicions i debats orals, exàmens, redaccions,…)

20% Lectures (incloent les fitxes literàries)

20% Actitud

Recordeu que, a l’ESO, l’avaluació és contínua i globalitzada i que, per tant, l’aprovació de la tercera avaluació equival a superar el curs sencer.

ok sign #2

Selectivitat – Mostra d’exàmens de Balears i Catalunya

SelectivitatpetitSelectCat

Què s’espera de vosaltres en acabar el Batxillerat? Cliqueu sobre la imatge i podreu descobrir mostres de com són els exàmens de Selectivitat a les Balears i a Catalunya.

Lectures per al 1r de Batxillerat

Malmö City Library

En fareu tres, com sempre, una per avaluació:

 

lect1BTX

 

blahculturalebooks

Si en feu més d’una per avaluació, podreu pujar fins a un punt el resultat de l’avaluació. Abans de fer-ho, consulteu amb el professor, quins títols podeu llegir.

Per cert, si llegiu amb suport electrònic (kindle, readers, ipad, tauletes…), cada cop hi ha més títols en català accessibles.

Batxillerat: Criteris de qualificació

focus_on_learning_and_let_the_grades_take_ca_poster-rc23f9248966444049311fb2ab12fc9e5_osi_8byvr_512

D’acord amb el departament de Llengua Catalana i Literatura, enguany regiran els criteris següentsde qualificació a Batxillerat:

               * Els continguts (45%)

Examen escrit  [Equival al 25%]

        Comentaris de text  [10%]

        Lectures (ressenyes/fitxes literàries i prova oral) [10%]

                * Els procediments (40%)

                Treball de recerca col·lectiu

                 L’actitud, l’interès i els valors de l’assignatura (15%)

                   A partir del Portafolis digital individual de l’alumne/a

                   [Inclourà les rúbriques d’autoreflexió sobre la feina feta]

start-getting-good-grades

Guió per fer l’exposició oral

A parlar bé en públic, se n’aprèn. És una habilitat cada cop més valorada a l’hora d’aconseguir un treball qualificat i de seguir estudis universitaris. Per això, cal que practiquem a classe i millorem, a poc a poc, la nostra competència comunicativa.

Un element clau perquè la xerrada sigui efectiva i agradi és que estigui ben preparada des de dies abans. Així, una bona exposició oral comença per confegir un guió ben pensat. El professor l’ha de poder revisar dos o tres dies abans per acabar d’arrodonir-lo i després, el dia de la conferència, el podreu tenir com a “mapa” del que heu de dir sense perdre-us.

Per fer el guió, tindrem en compte que:

– És molt curt, no ha de passar de mitja cara de foli.

– No redactem frases senceres sinó que ens limitem a comprimir al màxim els continguts fonamentals, fins i tot amb abreviatures, usant fletxes, cercles, etc.

– La seva estructura és alhora simple i clara. Consta de quatre parts:

Títol

Per què he triat aquest tema?

3/4 idees principals a comunicar ben ordenades

Conclusió

Després de l’exposició, qui parla ha de ser capaç de contestar el millor que pugui les preguntes del públic. Enguany, se’t posaran dues notes paral·leles: la del professor i la de la resta de la classe. Per ajudar-nos a entendre en què ens hem de fixar per ser cada cop més competents a l’hora de parlar en públic, i de manera anònima, cada company i companya emplenarà una rúbrica com aquesta sobre com ho heu fet: