Dos bons comentaris sobre Ramon Llull i Enric Hernàndez (gràcies a Dante Wayland, 1r BTX B)

És una gran satisfacció per un professor poder veure com un alumne va progressant, de la precarietat a la feina bona. Dante Wayland ha escrit, en aquesta segona avaluació, dos comentaris especialment incisius i ben construïts, que m’agradaria compartir amb tothom. Enhorabona, Dante! Us ajudaran a entendre què busquem en un comentari de text. Fixeu-vos, especialment, en com resol les preguntes finals en tots dos comentaris. 

Saviesa-hopi

Els trobareu en pdf, clicant aquests enllaços:

LullDWayland2

EHernDWayland2-1

Per cert, Dante té un bon portafoli en marxa. Us el recomano!

Dante Wayland

Dos comentaris per a la segona avaluació [1r BTX]

RllullEvBlaq

El primer comentari el farem sobre Ramon Llull, un pensador universal i el creador de la prosa catalana. Les preguntes a respondre són les següents:

1. Posa un títol al fragment i justifica’l (1-3 línies).

2. Què signifiquen aquests mots: “forest”, “donzella”, “frèvol”, “cogità”? (2-4 línies).

3. Quin conflicte s’escenifica en aquest text? Quin és el punt de vista de Ramon Llull? I el teu? Argumenta-ho (Mínim: 7 línies).

4. Comenta la relació entre les “forces esperituals” i la filosofia de Llull. Trobes cap relació amb el món d’avui? Fonamenta les teves opinions (Mínim: 10 línies).

Rllull*****************************************************

EHerEP

En el segon comentari les qüestions a resoldre són aquestes:

1. Posa-hi un títol alternatiu i justifica’l (1-2 línies).

2. Què signifiquen aquestes paraules i expressions: “preferents”, “cínic”, “espoli”, “no es pot tirar la pedra i amagar la mà”? (2-4 línies).

3. Quins exemples posa Enric Hernàndez d’estafa a la ciutadania? Com ho argumenta? I tu, què n’opines? (Mínim: 7 línies).

4. Què tem l’articulista al final del text? Hi estàs d’acord? Explica’t raonadament (Mínim: 8 línies).

Electro