Moralistes medievals (textos de descoberta)

Al segle XIII el saber s’estén per les ciutats medievals. Un dels seus centres són les universitats. Si la primera d’Europa va ser la de Bolonya (1088), ara veuran la llum la d’Oxford (1214) i la de París (1257). 

Els llibres escrits o traduïts en llengua vernacla pels ordes mendicants cristians tenen un paper fonamental en la preservació i extensió del domini temporal de l’Església sobre la societat. A casa nostra, Francesc Eiximenis i Vicenç Ferrer seran dos representants ben avantatjats d’aquesta literatura moralitzant i proselitista. Llegim-ne aquests fragments i posem-los, després, en comú a classe.

Eix2

VFerrer2